Dabas Átrium Idősek Otthona

Az Ócsai Baptista Gyülekezet 2012 október 6.-a óta végzi a Dabas Idősek Otthona
Vezetőjének megkeresése alapján a lelki missziós szolgálatot minden második szombat délután.

Az Átrium Otthonban nagy többségben 70-80 éven felüli ellátottak élnek, akik jelentős része életében egyáltalán nem, vagy csak ritkán gyakorolta hitéletét. Ezért missziós szolgálatunk egyik nagy kihívása, hogy felkeltsük az érdeklődést Isten igéje iránt, bizonyságot téve Isten nagy szeretetéről, amit egyszülött fia által nyújt minden ember számára, aki szívébe fogadja őt.

A kezdetek óta eltelt három év. Elmondható, hogy szívesen, szeretettel várnak bennünket. Az igei szolgálat mellett nagyon kedvelik a zenei (furulya, fiatalok, énekkar) és gyermek szolgálatokat, de szívesen veszik a verseket és felolvasásokat is.

Miért fontos e lehetőség, és szolgálat? Az idős, beteg emberek életébe fényt vinni a szolgálatok által, és a szeretet apró gesztusait, figyelmességeit adni azoknak, akik ezt elfogadják.

A legfontosabb pedig az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, ami a 2.Korinthus 5:10 versben van megírva: „Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt”.

A gyülekezetünk minden tagjára pedig érvényes parancs és küldetés a Márk evangélium 16:15/b. vers: „ Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek” legyen az gyermek, fiatal, középkorú, vagy éppen idős.