Küldetésünk

Gyülekezetünk céljai:

Gyülekezetünk azért létezik, hogy hirdesse az evangéliumot, kapcsolatot ápoljon Istennel és az emberekkel, tanítson, szolgáljon és Istent dicsőítse, magasztalja.

Gyülekezetünk 5 kulcsszava: misszió, közösség, tanítás, szolgálat, Isten magasztalása

Küldetésnyilatkozat: Küldetésünk, hogy hirdessük az evangéliumot az embereknek szavakkal és tettekkel, elvezessük őket Jézushoz, Isten népét közösségbe fogva segítsük a lelki érettségre jutásukat, hogy aztán szolgálatba állva Isten nevét magasztalják.