Bemerítési istentisztelet 2021. június 20.

Mindenki örömére június 20.-án bemerítési istentiszteletre készülhetett az Ócsai Baptista Gyülekezet testvérisége.

 A vendégekkel kibővült jelenlévők megtöltötték az istentiszteleti termet.
A vírushelyzet miatt egy év késéssel de töretlen elszántsággal várták testvéreink bemerítésük alkalmát.
„A szívemet átadom én, leteszek mindent lábad elé” kezdetű ének éneklése alatt egymás után vonultak be a bemerítendők, kezükben egy jelképes szívvel melyet mindannyian a szószék keretére helyeztek, rajta neveik feliratával.
Papp József Barnabás helyi lelkipásztor a négy evangéliumból és a pünkösdi beszédből idézve, bemerítésre buzdító igék alapján hirdette a bemerítés fontosságát és lényegét.
A bemerítendők ünnepélyes vallástétele után került sor bemerítésükre, majd avatott testvérek kézrátételes imádságokban kértek áldást gyülekezetünk új tagjai életére.
Ezek után köszöntések hangzottak el a gyülekezet és családtagok részéről.
Az alkalom a bemerítettek kivonulásával ért véget miközben együtt énekelte velük a gyülekezet az öröm van a mennyben kezdetű éneket.
A mi Istenünk tegye őrállókká őket családjaikban és a gyülekezetben egyaránt és legyenek példák hívők és hitetlenek előtt életük végéig!